• Cua-hang-me-va-be-kids-king-dom-2
  • Cua-hang-me-va-be-kids-king-dom-3
  • Cua-hang-me-va-be-kids-king-dom-5
  • Cua-hang-me-va-be-kids-king-dom-6

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Thiết kế thời trang mẹ và bé - Kids King dom

  • Chủ Đầu tư: Chị Lan
  • Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
  • Vật liệu: Gỗ MDF phun sơn PU.
  • Diện tích: 30m2
  • Thời gian: 06 ngày
  • Bảo hành: 12 tháng
Cuahangmevabekidskingdom1
Thiết kế thời trang mẹ và bé – Kids King dom (30m2) tại Hà Đông
Cuahangmevabekidskingdom2
Thiết kế thời trang mẹ và bé – Kids King dom (30m2) tại Hà Đông
Cuahangmevabekidskingdom3
Thiết kế thời trang mẹ và bé – Kids King dom (30m2) tại Hà Đông
Cuahangmevabekidskingdom4
Thiết kế thời trang mẹ và bé – Kids King dom (30m2) tại Hà Đông
Cuahangmevabekidskingdom6
Thiết kế thời trang mẹ và bé – Kids King dom (30m2) tại Hà Đông
Cuahangmevabekidskingdom5
Thiết kế thời trang mẹ và bé – Kids King dom (30m2) tại Hà Đông