• Cua-hang-thiet-bi-am-thanh-quang-tiep-6
 • Cua-hang-thiet-bi-am-thanh-quang-tiep-5
 • Cua-hang-thiet-bi-am-thanh-quang-tiep-4
 • Cua-hang-thiet-bi-am-thanh-quang-tiep-3
 • Cua-hang-thiet-bi-am-thanh-quang-tiep-2
 • Cua-hang-thiet-bi-am-thanh-quang-tiep-1

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Thiết kế cửa hàng thiết bị âm thanh và điện thoại di động Quang Tiệp

 • Chủ Đầu tư: Quang Tiệp
 • Địa chỉ: Chợ Thi, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
 • Vật liệu: Gỗ MDF, vách kính
 • Diện tích: 20 m2
 • Thời gian: 06 ngày
 • Bảo hành: 01 năm
Cuahangthietbiamthanhquangtiep4
Thiết kế cửa hàng thiết bị âm thanh và điện thoại di động Quang Tiệp
Cuahangthietbiamthanhquangtiep3
Thiết kế cửa hàng thiết bị âm thanh và điện thoại di động Quang Tiệp
Cuahangthietbiamthanhquangtiep6
Thiết kế cửa hàng thiết bị âm thanh và điện thoại di động Quang Tiệp
Cuahangthietbiamthanhquangtiep2
Thiết kế cửa hàng thiết bị âm thanh và điện thoại di động Quang Tiệp
Cuahangthietbiamthanhquangtiep5
Thiết kế cửa hàng thiết bị âm thanh và điện thoại di động Quang Tiệp
Cuahangthietbiamthanhquangtiep1
Thiết kế cửa hàng thiết bị âm thanh và điện thoại di động Quang Tiệp (25m2) tại Hưng Yên